Friday, 10 June 2011

Larangan Israf (berlebih-lebihan ketika gunakan Air dalam Wudhu')Sudah sekian lama , ana (Abu Rawahah Sunni al-Uthmani Al-Muhammadi Al-Qassim) penulis minda Sunnah ini tidak menulis atas amanah ana kepada sahabat ana iaitu Abu Musa al-Muhammadi al-Muhammadi yang kini giat menulis artikel baru . Semoga ALLAH Ta'ala merahmati ana , dan semua yang sudi membaca blogg ini demi untuk menegakkan ISLAM yang HAQ iaitu Ahlusunnah Wal Jama'ah bukan kebathilan , Bid'ah mahu pun kesyirikan dalam amalan kita sebagai UMAT ISLAM , jauhkanlah dari perkara-perkara ini . 


Larangan ISRAF berlebihan dalam menggunakan Air ketika berwudhu':


 Diriwayatkan dari Abu Nua'mah bahawa 'Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa' :"Ya Allah , aku meminta kepada-MU istana putih di sebelah kanan Syurga , bilamana aku memasukinya ."Maka ia pun berkata : "HAI anakku , mintalah syurga kepada ALLAH dan berlindunglah kepada-Nya dari api neraka , Kerana Rasulullah sallallahu A'laihi Wassalam bersabda :


 "Sesungguhnya , akan ada nanti di tengah umat ini orang-orang yang melampaui batas dalam bersuci dan berdo'a"


((Maksud bersuci adalah berwudhu' ,Hadith shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (no.96) dan ibnu Majah (3846) darjatnya adalah shahih , namun riwayat Ibnu Majah tidak disebutkan melampaui batas dalam bersuci , lihat Mausu'ah al-Manaahis Syar'iyyah fii Shahhihis Sunnah an-Nabawiyyah , Syaikh Salim b. I'id al-Hilali hlm. 284))


 Diriwayatkan dari  'Amr bin Syua'ib dari ayahnya , dari datuknya ((yakni Abdullah bin Amr Radiyallahu Anhu)) ia berkata : Bahawasanya seorang Arab Badwi menemui Rasulullah .s.a.w. dan bertanya kepada beliau tentang tata cara berwudhu' . Beliau memperlihatkan tata cara wudhu' yakni membasuh setiap anggota wudhu' masing-masing tiga kali , kemudian beliau berkata :


" Begitulah cara berwudhu' , barangsiapa yang menambah-nambahinya , maka ia berbuat telah membuat kesalahan atau melampaui batas atau berbuat zhalim"


((HR. Abu Dawud ((no.135) an-Nasai'e ((I/88) dan al-Baghawi (228) dengan sanad yang hasan . Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan lafazh (Au Naqasha)) (atau menguranginya) , para Ulama meriwayatkan bahawa tambahan tersebut adalah dha'if kerana telah disebutkan dalam hadith Shahih bolehnya berwudhu' dengan membasuh setiap anggota wudhu' masing-masing dua kali atau sekali".))


Kandungan BAB :


1. Boleh berwudhu' sekali-kali ,dua kali dua kali atau tiga kali-tiga kali . Barangsiapa menambah lebih dari itu , maka termasuk orang yang melampaui batas dalam berwudhu' serta dikenali sebagai bid'ah .


 Ibnul Mubarrak telah berkata :"Dikhuatiri orang yang menambah-nambahi lebih dari 3 kali dalam berwudhu' jatuh dalam perbuatan dosa"


 Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan :"Hanya orang yang celaka sajalah yang menambah-nambahi lebih dari tiga kali"...


2. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam penggunaan air , walaupu jumlah basuhan sesuai dengan ketentuan yang disyari'atkan .


Imam al-Bukhari berkata dalam kitab Shahihnya ,Kitab Wudhu' Bab : Perihal Wudhu' , Rasulullah .s.a.w. telah menjelaskan bahawa kewajipan berwudhu' itu adalah sekali-kali , dua kali , atau tiga kali dan tidak boleh daripada itu . Para ahlul Ilmu membenci israf (berlebih-lebihan menggunakan air) dalam berwudhu' dan menambah-nambahi cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah .s.a.w.


3. Menambah-nambahi dari jumlah yang disyari'atkan akan menyebabkan pelakunya jatuh dalam perasaan (was-was) yang tercela .


4. Larangan israf tersebut tidak boleh diertikan kerana air sedikit . Telah dinukil dari Abu Darda ',Ibnu Mas'ud , dan Hilal bin Yasaf bahawa mereka berkata ;"salah satu perkara yang dilarang dalam wudhu' adalah israf , meskipun engkau berwudhu' di tepi sungai".
((Lihat Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (I / 66-67)) , dan boleh lihat atsar ini dalam kitab Syarhussunnah (I / 445)) .


Wallahua'llam ....

No comments:

Post a Comment